top of page

GOD

In de Ene God, bestaande uit Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is onze Vader en Schepper van hemel en aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

 

JEZUS

Dat Jezus Christus mens geworden is en onze zonde en schuld op Zich nam. Hij is gekruisigd en op de derde dag uit de dood opgestaan. Door Zijn dood en opstanding zijn wij verzoend met God en mogen nu leven als Zijn kinderen.

 

HEILIGE GEEST

In de Heilige Geest. Hij is de Persoon die ons helpt en wordt ook wel de Trooster genoemd. Hij maakt ons klaar voor de bediening, overtuigt van zonde, geeft kracht om stand te houden en om door te gaan.

 

WOORD

Dat het Woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd, het enige richtsnoer voor ons geloof, handel en leven is. Het leren kennen van de Bijbel is onmisbaar om onze relatie met God te onderhouden. Zo leren wij te wandelen in overwinning en raken wij bekend met Gods plan voor ons leven.

 

DOOP

In de doop als openlijke belijdenis van het geloof. Als een bewuste keuze om Jezus Christus te volgen, en als teken van een nieuw leven als discipel.

 

GENADE

Dat genade een gift aan de mensheid is. God geeft genade door Jezus Christus, en vergeeft iedereen die oprecht spijt heeft van zonden en fouten. Hij biedt een nieuw leven aan en geeft hoop. Hij maakt alle dingen nieuw, voor een ieder die het ontvangen wilt (2.Kor.5:17).

 

KERK

Dat wij deel uitmaken van de wereldwijde Christelijke Kerk. De Gemeente is de instelling van Jezus Christus zelf. Hij is zelf het Hoofd, Hij waakt erover en bouwt Zijn Gemeente.

bottom of page